Webbkurs för dig som vill hjälpa din klient att gå i riktning mot sina värden för att öka psykisk hälsa och välbefinnande.

Livskompassen är ett verktyg inom Acceptance and Commitment therapy (ACT) där man hjälper klienten att hitta sina värden i livet. Med livskompassen hjälper du som terapeut din klient att gå i riktning mot sina värden för att öka psykisk hälsa och välbefinnande.

ACT (Acceptance and Commitment therapy) är en psykoterapeutisk behandling under  paraplybegreppet KBT (kognitiv-beteendeterapi). 

Inom arbetslivet och preventativt arbete med  t ex stress används Acceptance and Commitment Training istället för att visa att det inte är regelrättig psykoterapi.

Livskompassen kan användas inom båda begreppen dvs therapy och training. Metoden ACT är utvecklad av psykologen Steven Hayes på 1980-talet.

Med de 5 stegen du får lära dig i den här kursen kan du lätt använda dig av livskompassen tillsammans med dina klienter. Verktyget kan användas i en engångssession, under kartläggningen, under hela behandlingsserien eller under vidmakthållandefasen.

När du gått kursen kommer du att kunna:

 • öka klientens motivation att gå i värderad riktning
 • utforska vilka klientens personliga värden är
 • hjälpa klienten att väga hens värden
 • hitta diskrepansen mellan hens värden och hens nuvarande liv
 • fånga upp delmål och mål som går i riktning mot värden
 • motivera klienten att ta faktiska steg mot sina värden
 • hjälpa klienten att vidmakthålla sina förändringar.

Utbildare är Lena Olsson-Lalor

Fil.Mag.Klin.Psyk.Leg.Psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Jag heter Lena Olsson-Lalor och är din lärare i kursen. Jag har jobbat många år som behandlare och terapeut. Det är inte ofta vi människor stannar upp och funderar över vad som är viktigt i vårt liv. Det som är viktigt för mig... är kanske inte lika viktigt för dig?! Vi har alla olika värderingar eller värderade riktningar, även om vissa saker ofta är gemensamma bland oss som t ex att känna gemenskap och tillhörighet. Sällan stämmer vi av att vi faktiskt gör val som tar oss i vår värderade riktning vilket gör att vi "hamnar snett" och längre ifrån det vi önskar mest. När vi gör det, gör det ont i oss. Att använda livskompassen för att "komma på rätt spår" igen är både hjälpsamt och effektivt tycker jag. Det är ett verktyg jag använder mycket i mitt kliniska arbete.
Lena Olsson-Lalor

Tillhör du företag eller organisation?

Då kan du betala med faktura

Innehåll:

Kursen innehåller 4 moduler. Alla moduler innehåller uppgifter/övningar.

 • Modul 1: Vad är livskompassen?

 • Modul 2: Kärnprocesser i livskompassen

 • Modul 3: Använda livskompassen i 5 steg.

 • Modul 4: Avslut med kunskapsquiz

Det här får du också

 • Inspelade rollspel

  Kursen innehåller flera rollspel för att du lättare ska förstå hur det hänger ihop.

Fördelar med webbkurs

 • Du bestämmer din egen studietakt. Du har tillgång till hela kursen i 6 månader efter ditt köp.

 • Du kan sitta hemma på din egen kammare, på din arbetsplats eller vara på resande fot.

 • Du eller din arbetsplats slipper kostnad för resa och logi.

 • Din chef behöver kanske inte ta in någon vikarie om du tillåts göra kursen på din arbetstid.

 • Du kan öva tillsammans med dina kollegor om ni är flera som går kursen samtidigt

Tillhör du företag eller organisation?

Då kan du betala med faktura