Webbkurs för dig som vill bli säkrare på att lägga upp en behandlingsplan.

Beteendeanalysen ger dig visshet i hur du ska lägga upp behandlingsplanen för din klient. Den hjälper dig att stå på en stabil grund när du och din klient går in i åtgärdsfasen. 

Beteendeanalysen kallas också för konceptualisering och fallformulering.

Kursen är för dig som redan jobbar som behandlare men som vill förbättra eller bekräfta dina kunskaper. 

Kursen passar också dig som håller på att utbilda dig inom KBT.

Vad är då Beteendeanalysen?

Beteendeanalysen är den inledande delen av behandlingen där du utför dina bedömningssamtal. Den hjälper dig att strukturerat samla information och visar vägen till åtgärd. 

De 6 stegen i beteendeanalysen hjälper dig att samla information, först i den breda änden av struten, sedan till den snäva delen, för att till sist mynna ut i en behandlingsplan.

De 6 stegen till en komplett beteendeanalys hjälper dig att fånga den information som är viktig att veta innan du och din klient påbörjar en behandling.
Först en stark grund innan själva bygget kan påbörjas.

När du har utfört en beteendeanalys kan du känna dig trygg att du hjälper din klient på bästa sätt. Beteendeanalysen är kartan som visar vägen till behandlingsplanen.

Alice i underlandet: Om du inte vet vart du är på väg spelar det ingen roll var du går.
Så är det med beteendeanalysen. Den hjälper dig med vad som behöver göras och sedan är det lätt att hitta vägen dit.

Utbildare är Lena Olsson-Lalor

Fil.Mag.Klin.Psyk.Leg.Psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Jag heter Lena Olsson-Lalor och är din lärare i kursen. Jag har jobbat många år som behandlare och terapeut. I mina ögon är en ordentligt gjord beteendeanalys A och O för att kunna skapa en bra behandlingsplan som hjälper klienten mot sin önskade förändring. Jag har naturligtvis gjort en del misstag genom åren men jag har också lärt mig mycket av dessa. Jag vill genom denna kurs hjälpa dig att undvika att göra samma misstag :)
Lena Olsson-Lalor

Tillhör du företag eller organisation?

Då kan du betala med faktura

Innehåll:

Kursen innehåller 6 steg. Varje steg innehåller 3 lektioner. Alla lektionerna innehåller övningar.

 • Introduktion

 • Steg 1: Identifiering

 • Steg 2: Problembeskrivning

 • Steg 3: Bakgrund

 • Steg 4: Arbetshypotes

 • Steg 5: Mål

 • Steg 6: Behandlingsplan

 • Avslut med kunskapsquiz

Det här får du också

 • Inspelade rollspel

  Det finns rollspel i alla lektioner och steg för att du lättare ska förstå hur det hänger ihop.

Fördelar med webbkurs

 • Du bestämmer din egen studietakt. Du har tillgång till hela kursen i 6 månader efter ditt köp.

 • Du kan sitta hemma på din egen kammare, på din arbetsplats eller vara på resande fot.

 • Du eller din arbetsplats slipper kostnad för resa och logi.

 • Din chef behöver kanske inte ta in någon vikarie om du tillåts göra kursen på din arbetstid.

 • Du kan öva tillsammans med dina kollegor om ni är flera som går kursen samtidigt

Tillhör du företag eller organisation?

Då kan du betala med faktura