Grundkursen som ger dig spetskompetens i KBT.

Det gör dig attraktiv på arbetsmarknaden som KBT-kompetent och du kan skriva jobbansökan och CV med stolthet!

Den här kursen passar dig som vill komma igång med KBT-inriktade samtal då den ger dig hjärtat av KBT.

Grunderna i KBT ger dig skickligheten att bedriva KBT-inriktade samtal, ge psykosociala samtal och att använda KBT var där behovet av en beteendeförändring finns.

Kursen ger dig plattformen så att du förstår varför någon gör som hen gör, vad som kan göras åt det och hjälpa personen vidare till ett meningsfullt liv.

Innan jag berättar mer om utbildningens innehåll...

vill jag berätta mer om vem kursen riktar sig till.

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete;

 •     bemöter, samtalar och kommunicerar med människor
 •     motiverar och stödjer vid förändring


Du kan t ex arbeta som:

 • Socionom, socialpedagog, behandlingsassistent, samtalsledare, coach, mentor, pedagog eller ge annan form av psykosocialt stöd.
 • Fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, undersköterska, skötare eller annan vårdpersonal.
 • Rådgivare - ha korta stödjande samtal t ex på hjälplinje.


* Den här kursen ger dig inte behörighet att söka till legitimationsgrundande psykoterapeutisk utbildning. Den är inte heller jämförbar med Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT som motsvarar 45 högskolepoäng.

Vad är då KBT?

Kognitiv beteendeterapi

KBT (kognitiv beteendeterapi) är ett paraplybegrepp och omfattar teorier och metoder som används för att åstadkomma förändringar i människors beteende och livssituation. Själva förhållningssättet är viktigt. Med hjälp att förhålla sig på ett annorlunda sätt till det som händer i livet kan göra den förändring som behövs möjlig. KBT innehåller praktiska och användbara verktyg för allt arbete med människor. Inte bara för den som arbetar som arbetar som behandlare inom hälso- och sjukvård.

När du är färdig med kursen

Kommer du att:

 • Ha grundförståelse kognitiva och inlärningspsykologiska teorier
 • Lärt dig KBT kommunikation och förhållningssätt.
 • Ha förståelse för hur känslor, tankar, beteenden och fysiologiska reaktioner interagerar.
 • Ha konkreta redskap till att kunna hjälpa klienten  att hantera svåra känslor som rädsla, ilska, sorg och skam
 • Ha konkreta verktyg för att hjälpa någon att förändra beteenden och tankesätt.
 • Ha konkreta verktyg för att hjälpa någon att gå i värderad riktning.

Utbildare är Lena Olsson-Lalor

Fil.Mag.Klin.Psyk.Leg.Psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT. Rektor och utbildare på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Jag heter Lena Olsson-Lalor och är din lärare i kursen. Jag har i över 20 år arbetat med människor med olika grad av psykisk hälsa och ohälsa. Både i och utanför hälso- och sjukvården. KBT-metoden är hjälpsam i många sammanhang när man jobbar med människor. Jag tycker att det är en mycket hoppfull metod då man inte "ÄR" ett beteende utan man har ett beteende, som man faktiskt kan förändra. Individen får hjälp att se vad som är viktigt för just hen, för att sedan kunna göra val och ta steg som tar hen i riktning mot det liv hen vill leva. Att använda KBT i arbetet med människor är är både hjälpsamt och tillfredsställande för mig som hjälpare :)
Lena Olsson-Lalor

Tillhör du företag eller organisation?

Då kan du betala med faktura

Innehåll:

Kursen innehåller 5 moduler med 21 lektioner. Varje lektion innehåller en eller flera videos med åhörarkopior, övningar, uppgifter och kunskapsquiz.

 • Modul 1: Introduktion i KBT

 • Modul 2: Teori i KBT

 • Modul 3: Bron mellan teori och praktik

 • Modul 4: Verktyg i KBT

 • Modul 5: Fortsatta steg i framtiden

Det här får du också

 • Inspelade rollspel

  Du kan lyssna och titta på rollspel för att lättare förstå hur verktygen kan användas.

 • Arbetsblad, formulär och checklistor

  Du får arbetsblad och formulär som du kan använda i ditt fortsatta arbete samt checklistor att använda för din egen inlärning

 • Möt din lärare live - utbildningshandledning

  Du har möjlighet att möta din lärare live via videolänk. Du kan ställa frågor och låta dig inspireras av din lärare och kurskamrater.

Fördelar med webbutbildning

 • Du kan börja din utbildning när du vill! Vi skickar dig en inloggning efter ditt köp och sen är det bara att sätta igång :)

 • Du bestämmer din egen studietakt. Du har tillgång till hela kursen i 6 månader efter kursstart.

 • Du kan sitta hemma på din egen kammare, på din arbetsplats eller vara på resande fot.

 • Du eller din arbetsplats slipper kostnad för resa och logi.

 • Din chef behöver kanske inte ta in någon vikarie om du tillåts göra kursen på din arbetstid.

 • Du kan öva tillsammans med dina kollegor om ni är flera som går kursen samtidigt

Har du svårt att bestämma dig?

Du har 14 dagars ångerrätt! Det betyder att du kan ångra dig och få pengarna tillbaka om du bara gått igenom den första modulen. Om du betalar din kurs privat kan vi erbjuda avbetalning. Kontakta oss då på info@blienbattrebehandlare.se

Faktablad

Här finns ett faktablad om utbildningen

Det kan du använda för att presentera utbildningen för din chef

Tillhör du företag eller organisation?

Då kan du betala med faktura

Tillägg av kvalitetssäkring

Vill du säkra att du eller din medarbetare har kompetens?

Kvalitetssäkringen innehåller skriftlig feedback på en inlämningsuppgift - funktionell analys, 30 minuters handledning under kursens gång samt skriftlig feedback på ett inspelat samtal - val mellan funktionell analys, tillfredsskalan, behandlingsmål, färdighetsträning. Pris: 3740 ex moms