Är du intresserad av att köpa prenumeration till en arbetsgrupp?

Kontakta oss på [email protected]

 • 149,00 kr / månad

  Köp nu
 • 1 341,00 kr / år

  Köp 12 mån - spara 477 kr

  Köp nu
 • 745,00 kr / 6 månad

  Köp 6 mån - spara 149 kr

  Köp nu

Observera att din prenumeration förnyas löpande tills du säger upp den. Du får ett mail en vecka innan prenumerationen förnyas.

KBT-podden ger fortbildning på högsta nivå då vi pratar om hur man kan stödja någon i förändring och behandla psykisk ohälsa med kognitiv beteendeterapi.

Värd för KBT-podden är Lena Olsson-Lalor, Fil.Mag.Klin.Psyk. Leg.psykoterapeut, Leg. hälso- och sjukvårdskurator samt handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, samt certifierad i Prolonged Exposure.

Avsnitten gästas av författare, forskare, kliniker och studenter inom relevanta fält och du bjuds på allt från diskussioner, rollspel och boktips, till frågor och intervjuer.

Avsnitt

 • 1

  Välkommen

  • Välkommen till KBT-podden

  • Tips till dig som vill lyssna i din mobil

 • 2

  Avsnitt i kronologisk ordning

 • 3

  Schematerapi

  • Schematerapi - KBT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Poul Perris

  • Sunt vuxen "mode" - schematerapi. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Poul Perris

   GRATIS DEMO
  • Schematerapeutisk parterapi del 1 - kartläggning. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Poul Perris

  • Schematerapeutisk parterapi del 2 - arbetsfas. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Poul Perris

  • Utvecklingsresan till en erfaren psykoterapeut i schematerapi del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Mirja Vahlström och Anna Wilder Hjerppe

  • Utvecklingsresan till en erfaren psykoterapeut i schematerapi del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Mirja Vahlström och Anna Wilder Hjerppe

 • 4

  Acceptance and Commitment Therapy - ACT

  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) vid smärta. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Joanne Dahl

  • Perspektivtagande med sig själv och med andra. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Joanne Dahl

  • En övning i psykologisk flexibilitet. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Joanne Dahl

   GRATIS DEMO
  • Meningen med livet, att ge omsorg till andra - perspektivtagande. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Joanne Dahl

   GRATIS DEMO
  • Klientfall livskompassen. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson Lalor.

  • Vad är Acceptance and Commitment Therapy- ACT del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Rikke Kjelgaard

  • Vad är Acceptance and Commitment Therapy- ACT del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Rikke Kjelgaard

  • Vad är RFT (Relational Frame Theory)? Mänskligt språk och psykoterapi: ACT och metaforer del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

  • 3 principer för att öka psykologisk flexibilitet: ACT och metaforer del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

  • Vad är metaforer? ACT och metaforer del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

  • Hur använder man metaforer i psykoterapi och kliniskt arbete? ACT och metaforer del 4. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

  • Värderad riktning - att använda livskompassen i behandling. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.​

   GRATIS DEMO
  • Vad är Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy - FACT del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Gustavsson

  • Fokuserad intervju och fallformulering - FACT del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Gustavsson

  • Existentiell beteendeterapi del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Möller och Isabel Petrini

  • Tre nivåer av självet. Existentiell beteendeterapi del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Möller och Isabel Petrini

  • Kreativ hopplöshet - ACT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Rikke Kjelgaard

  • Vanliga misstag att förebygga som behandlare. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Rikke Kjelgaard

 • 5

  Compassion och Compassionfokuserad terapi - CFT

 • 6

  Beteendeanalys och funktionell analys

 • 7

  Autism och ADHD

  • Neuropsykologi, ADHD och Autismspektrat. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Linda Gjertsson

  • Visualisera, externalisera och automatisera. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Linda Gjertsson

   GRATIS DEMO
  • Ätstörning - fakta och forskning. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Elisabet Wentz

  • Ätstörning, autism och ADHD. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Elisabet Wentz

  • ADHD i fokus: Praktiskt tillvägagångssätt för kuratorers kliniska arbete och bedömning inom primärvården del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Annelie Brännström

  • ADHD i fokus: Praktiskt tillvägagångssätt för kuratorers kliniska arbete och bedömning inom primärvården del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Annelie Brännström

 • 8

  Tvång och ältande

 • 9

  Rollspel

 • 11

  Inlärningsteori

  • Beteendeterapi - klassisk och operant inlärning, KBT-behandling - teori och praktik. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

  • Det du behöver veta om inlärning när du jobbar med exponering: Exponering del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Jonas Ramnerö

 • 12

  Hållbar terapeut och egen utveckling

  • Terapeuters upplevelse av framgångsrika och misslyckade terapier - del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Andrzej Werbart

  • Terapeuters upplevelse av framgångsrika och misslyckade terapier - del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Andrzej Werbart

  • Applicera KBT på dig själv och öka dina terapeutiska färdigheter. Experiencing CBT from the inside out. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: James Bennett-Levy

  • En bra terapeut - Applicera KBT på dig själv. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: James Bennett-Levy

   GRATIS DEMO
  • Utvecklingsresan till en erfaren psykoterapeut i schematerapi del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Mirja Vahlström och Anna Wilder Hjerppe

  • Utvecklingsresan till en erfaren psykoterapeut i schematerapi del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Mirja Vahlström och Anna Wilder Hjerppe

  • Makt och privilegier i psykoterapi: Bra att veta för dig som behandlare del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Fors

  • Makt och privilegier i psykoterapi: Bra att veta för dig som behandlare del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Fors

  • Makt och privilegier i psykoterapi: Bra att veta för dig som behandlare del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Malin Fors

  • Övningar i självmedkänsla för terapeuter under covid-19. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

  • 10 affirmationer för terapeuter: Stärk ditt mindset och din självvård. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

  • Hållbar terapeut: Terapeuten i fokus del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Katja Lindert Bergsten

  • Hur tar vi hand om oss själva som terapeuter? Terapeuten i fokus del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Katja Lindert Bergsten

 • 13

  Missbruksbehandling CRA

 • 14

  Anknytning

  • Anknytning och basala psykologiska behov. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Ehnvall.

 • 16

  Lågaffektivt bemötande

  • Förhållningssätt i Lågaffektivt bemötande. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Jeanette Johansson-Ånmark

  • Strategier som grundstenar i lågaffektivt bemötande. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Jeanette Johansson-Ånmark

  • Vad är utmanande beteenden i lågaffektivt bemötande. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Jeanette Johansson-Ånmark

  • Verktygslåda i lågaffektivt bemötande - Hantera. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Jeanette Johansson-Ånmark

  • Verktygslåda i lågaffektivt bemötande - Utvärdera. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Jeanette Johansson-Ånmark

  • Verktygslåda i lågaffektivt bemötande - Förändra. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Jeanette Johansson-Ånmark

  • Invändningar och implementering av lågaffektivt bemötande. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Jeanette Johansson-Ånmark

 • 17

  Exponering

  • Vad är exponering? Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Jonas Ramnerö

  • Ångestkurva och rädsla och undvikandehierarki i KBT: Exponering del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Jonas Ramnerö

  • Det du behöver veta om inlärning när du jobbar med exponering: Exponering del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Jonas Ramnerö

  • Kartläggning och behandling med exponering: Exponering del 4. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Jonas Ramnerö

 • 18

  Föräldraalienation

  • Vad är föräldraalienation - Föräldraalienation del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Lytsy

  • Identifieringskriterier för föräldraalienation - Föräldraalienation del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Lytsy

  • Behandling vid föräldraalienation - Föräldraalienation del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Lytsy

  • Föräldraalienation -att arbeta med föräldraalienation som behandlare. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nikolai Hamstein

 • 19

  Autenticitet

  • Vad är autenticitet? - självkännedom. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Irena Makower

  • Vad är autenticitet? - självbestämmande. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Irena Makower

  • Vad är autenticitet? - autentiskt liv. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Irena Makower

 • 20

  Unified protocol

  • Unified protocol: Bra att veta för dig som behandlare del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Mats Jacobson

  • Unified protocol - Bra att veta för dig som behandlare del 2. Tillämpning för vuxna, ungdomar och barn. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Mats Jacobson

 • 21

  Suicid och suicidprevention

  • Suicidalitet, forskning och Attempted Suicide Short Intervention Program (ASSIP). Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Ehnvall

  • Hjälpa anhöriga att stödja sitt suicidnära barn eller ungdom - Anhöriga och suicid del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Ludmilla Rosengren

  • Hjälpa anhöriga att ta hand om sig själv och samtidigt sitt suicidnära barn eller ungdom - Anhöriga och suicid del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Ludmilla Rosengren

  • Hjälpa anhöriga som förlorat sitt barn eller ungdom i suicid - Anhöriga och suicid del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Ludmilla Rosengren

 • 22

  Jobba i primärvården

  • Psykosociala team i primärvården - första linjen psykiatri. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Psykosociala teamet Hertsöns HC Luleå Region Norrbotten

  • Vad är integrerad primärvårdshälsa? Integrerad primärvård del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

  • Hög tillgänglighet i integrerad primärvård. Integrerad primärvård del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

  • Journalskrivning vid integrerad primärvård. Integrerad primärvård del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald

  • ADHD i fokus: Praktiskt tillvägagångssätt för kuratorers kliniska arbete och bedömning inom primärvården del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Annelie Brännström

  • ADHD i fokus: Praktiskt tillvägagångssätt för kuratorers kliniska arbete och bedömning inom primärvården del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Annelie Brännström

  • Att använda KBT som arbetsterapeut och rehabkoordinator i ett psykosocialt team i primärvården. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Mary-Lis Andersson

 • 23

  Existensiell terapi

  • Vad är existentiell psykoterapi? - Existentiell psykoterapi del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Elisabeth Serrander

  • Värden och val i existentiell psykoterapi - Existentiell psykoterapi del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Elisabeth Serrander

  • Hur arbetar man som behandlare med existentiell psykoterapi - Existentiell psykoterapi del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Elisabeth Serrander

  • Existentiell beteendeterapi del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Möller och Isabel Petrini

  • Tre nivåer av självet. Existentiell beteendeterapi del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Möller och Isabel Petrini

 • 24

  Företagshälsovård

  • Att använda KBT som psykolog inom företagshälsovård. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Heléne Bivrin

  • Diagnostiska verktyg för konflikthantering - Konflikthantering i arbetslivet del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Jordan

  • Hur hanterar man konflikter i arbetslivet som organisationskonsult? - Konflikthantering i arbetslivet del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Jordan

  • Vad är kränkande särbehandling i arbetslivet: Beteendevetare i företagshälsovård del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Ingela Johansson

  • Hur utreder man kränkande särbehandling i arbetslivet: Beteendevetare i företagshälsovård del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Ingela Johansson

 • 25

  Idrott

  • Så använder psykologiska rådgivare KBT och ACT inför EM i fotboll: Idrott- och fotbollspsykologi del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Daniel Ekvall

  • Så använder psykologiska rådgivare KBT och ACT inför EM i fotboll: Idrott- och fotbollspsykologi del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Daniel Ekvall

 • 26

  Psykiatri

  • Psykos - från en klinikers perspektiv. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Ulrika Lundmark

  • Vad är skillnaden mellan neuropsykologi och neuropsykiatri? Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Linda Gjertsson

   GRATIS DEMO
  • Psykiatri - bra att veta för behandlare. Psykiatri del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Michael Rangne​

  • Personlighetssyndrom - bra att veta för behandlare. Psykiatri del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Michael Rangne​

  • Personlighetssyndrom, kluster och karaktärsdrag -bra att veta för behandlare. Psykiatri del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Michael Rangne​

  • Vad är bipolär sjukdom typ 1 och typ 2 - Bra att veta för dig som behandlare. Bipolaritet del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Vlad Serban Todor

  • Medicinering vid bipolär sjukdom - Bra att veta för dig som behandlare. Bipolaritet del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Vlad Serban Todor

  • Prognos och samsjuklighet vid bipolär sjukdom - Bra att veta för dig som behandlare. Bipolaritet del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Vlad Serban Todor

  • Vad är NECT? Narrative Enhancement Cognitive Therapy del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nina Möller och Elin Kjellenberg

  • Vad är NECT? Narrative Enhancement Cognitive Therapy del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nina Möller och Elin Kjellenberg

 • 27

  Samtalsmetodik

  • Att samtala om det förflutna i terapi - samtalsbehandling del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

  • Att samtala om framtiden i terapi - samtalsbehandling del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

  • Att samtala om nuet i terapi - samtalsbehandling del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

  • Att använda tidsfönstret i KBT-behandling. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

 • 28

  Känslor och affekter

  • Jobba med känslor i DBT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Sofia Lannér Dybeck

   GRATIS DEMO
  • Bra att veta om känslor för dig som är behandlare - KÄNSLOSKOLA del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Kåver

  • Bra att veta om känslor för dig som är behandlare - KÄNSLOSKOLA del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Kåver

  • Tips till dig som vill frammana och arbeta med känslor i terapirummet - KÄNSLOSKOLA del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Kåver

  • Olika känslor - Grundkurs i KBT: kom igång med KBT i ditt dagliga arbete. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

  • Affektfobiterapi del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Katja Lindert Bergsten

  • Rollspel affektfobiterapi - ett klientfall. Affektfobiterapi del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Katja Lindert Bergsten

 • 29

  Att använda KBT som…

  • Att använda KBT som coach inom organisation och arbetsliv. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Helena Mattson

  • Att använda KBT som hälso- och sjukvårdskurator inom studenthälsa. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Johanna Lindgren

  • Att använda KBT som psykolog och programledare i kriminalvården. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Johan Eriksson och David Ivarsson​

  • Att använda KBT som beteendevetare och behandlare inom resursskolan med integrerad öppenvård. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Tatiana Grönevik​

  • Att använda KBT som behandlingsassistent och behandlare på HVB-hem. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Linda Siverhall

  • Att använda KBT som arbetsterapeut och rehabkoordinator i ett psykosocialt team i primärvården. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Mary-Lis Andersson

  • Att använda KBT som ST-läkare inom psykiatrin. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Carina Gavelin

  • Att använda KBT som psykolog inom företagshälsovård. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Heléne Bivrin

 • 30

  Mindfulness / medveten närvaro

  • Mindfulness, psykoterapi och MBKT avsnitt 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Henrik Kok

  • Mindfulness, psykoterapi och MBKT avsnitt 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Henrik Kok

  • Mindfulness, psykoterapi och MBKT avsnitt 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Henrik Kok

  • Mindfulness, psykoterapi och MBKT avsnitt 4. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Henrik Kok

  • Mindfulness, psykoterapi och MBKT avsnitt 5. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Henrik Kok

  • Lugn och riktad andning vid KBT-behandling. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Henrik Kok

   GRATIS DEMO
 • 31

  PTSD

 • 32

  Stress och återhämtning

 • 33

  Ångest

 • 34

  Parterapi