Vad är motiverande samtal?

Motiverande samtal (MI) står för ”Motivational Interviewing”.

Metoden hjälper personen att hitta sin motivation till förändring.

Det är ett förhållningssätt och en samtalsmetod som används i många yrkesroller och sammanhang.

Samtalsmetoden i MI

I den här webbutbildningen går vi igenom samtalsmetoden BÖRS (att bekräfta, ställa öppna frågor, att reflektera och att sammanfatta).

Målet är att du praktiskt ska kunna tillämpa denna samtalsmetod.Utbildare är Lena Olsson-Lalor

Fil.Mag.Klin.Psyk.Leg.Psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Jag heter Lena Olsson-Lalor och är din lärare i kursen. Jag har i över 20 år arbetat med människor med olika grad av psykisk hälsa och ohälsa. Både i och utanför hälso- och sjukvården. Samtalsmetoden i MI är hjälpsam i många sammanhang när man jobbar med människor. Det är verkligen en effektiv metod att öka motivationen hos den man möter! Individen får hjälp att se vad som är viktigt för just hen, för att sedan kunna göra val och ta steg som tar hen i riktning mot det liv hen vill leva. Att använda MI i arbetet med människor är är både hjälpsamt, effektivt, roligt och tillfredsställande för mig som samtalsledare och även för personen jag möter 😊
Lena Olsson-Lalor

Innehåll:

Kursen innehåller 5 lektioner. Varje lektion innehåller en lektionsvideo och åhörarkopia. Efter att du klarat utbildningens slutquiz får du ett personligt intyg.

 • Lektion 1: Bekräftelse

 • Lektion 2: Öppna frågor

 • Lektion 3: Reflektioner

 • Lektion 4: Sammanfattning

 • Lektion 5: Rollspel BÖRS

Det här får du också:

 • Inspelat rollspel

 • Medlemskap i Behandlarsällskapet Community där vi bl a sänder live

Varför ska du gå utbildning hos oss?

Jo för att; 

 • du kan själv välja din utbildningsstart
 • du kan välja att göra utbildningen i din egen takt 
 • du kan se föreläsningarna där du är och när du har tid - du behöver bara en dator, smartphone eller surfplatta och internet
 • du kan se lektionsfilmerna flera gånger - upprepning är inlärningens moder
 • du kan pausa när du vill och missar ändå ingenting
 • du kan vara hemma - behöver inte resa bort
 • verksamheten sparar pengar - behöver inte betala resa, logi, traktamente och vikarier
 • det är snällt mot miljön att undvika resor
 • verksamheten styr sin egen tidsplanering istället för att utbildningen styr
 • utbildningen ställs aldrig in på grund av sjukdom eller för få deltagare
 • du har tillgång till utbildningen i 12 månader så att du kan gå tillbaks och repetera

Faktablad

Här finns ett faktablad om utbildningen

Det kan du använda för att presentera utbildningen för din chef

Tillhör du företag eller organisation?

Då kan du betala med faktura