Webbkurs för dig som i ditt arbete med människor möter dem som lider av olika grad av psykiskt ohälsa.

I arbete med människor möter vi ofta dem som lider av olika grad av psykiskt ohälsa. Genom att tidigt göra en bedömning av angelägenhetsgrad kan vi ge rätt stöd vid rätt tidpunkt, till rätt person och därmed rädda liv.


Vi ska inte vara rädda!


Öka din kunnighet i triagering så ökar din villighet och då blir du redo.
Med hjälp av kursen kan du göra en enkel triagering så du kan känna dig, både ansvarsfull och trygg med din bedömning.

Vi vet att psykiska ohälsa inte är något ovanligt och att ett stort antal människor försöker eller tar sitt eget liv varje år.

Genom att tidigt våga, vilja och kunna upptäcka, bemöta och triagera kan vi hjälpa!

Innan jag berättar mer om utbildningens innehåll...

vill jag berätta om vem utbildningen riktar sig till.

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom Hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola etc.
Du kan arbeta som behandlingsassistent, barnmorska, pedagog, laboratoriepersonal, sjuksköterska etc.
Målet med denna kurs är att du ska vilja, kunna och vara redo att göra detta redan imorgon!

Den här kursen kan ge stöd till verksamheten att för en gemensam syn på triagering och säkerställa att rätt hjälp ges till rätt person vid rätt tillfälle.
Vi är alla en länk i kedjan, så även du!
Även om du kan allt om triagering så kan det vara en idé att hela verksamheten håller samma nivå och samma ide vid liv.

Utbildare är Lena Olsson-Lalor

Fil.Mag.Klin.Psyk.Leg.Psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Jag heter Lena Olsson-Lalor och är din lärare i kursen. Jag har jobbat många år som behandlare och terapeut. Alla som jobbar inom vård och omsorg möter människor med olika grad av psykisk ohälsa. Vi är ju inte alla där för att behandla den psykiska ohälsan men alla kan vi göra NÅGOT för att hjälpa. Genom att lära oss upptäcka, bemöta och triagera oavsett vi arbetar som undersköterska, laboratorieassistent eller i receptionen, kan vi göra något. Vi kan se till att rätt person får rätt hjälp vid rätt tidpunkt. Är inte det viktigt så säg vad som är :)
Lena Olsson-Lalor

Tillhör du företag eller organisation?

Då kan du betala med faktura

Innehåll:

Kursen innehåller 3 steg. Varje steg innehåller 3 lektioner.

 • Introduktion

 • Steg 1: Upptäcka

 • Steg 2: Bemöta

 • Steg 3: Triagera

 • Avslut med kunskapsquiz

Det här får du också

 • Inspelade rollspel

  Kursen innehåller rollspel för att du lättare ska lära dig.

Fördelar med webbkurs

 • Du bestämmer din egen studietakt. Du har tillgång till hela kursen i 6 månader efter ditt köp.

 • Du kan sitta hemma på din egen kammare, på din arbetsplats eller vara på resande fot.

 • Du eller din arbetsplats slipper kostnad för resa och logi.

 • Din chef behöver kanske inte ta in någon vikarie om du tillåts göra kursen på din arbetstid.

 • Du kan öva tillsammans med dina kollegor om ni är flera som går kursen samtidigt

Tillhör du företag eller organisation?

Då kan du betala med faktura